Algemene voorwaarden leszwemmen

Aanmelden

 

 1. Ingeval van een zwemabonnement of een Kûpe-Pakket dient altijd (eenmalig) een startpakket te worden afgenomen. Dit startpakket is inclusief een toegangspas. Tussentijds overstappen van een maandabonnement naar een pakket of vice versa is niet mogelijk.
 2. Indien er sprake is van een wachtlijst, is de volgorde van inschrijving op datum bepalend. Wanneer er een plaats beschikbaar is, ontvangt u hiervan telefonisch of per mail bericht. U ontvangt per mail een bevestiging over de gemaakte afspraken.
 3. Ingeval van een betalingsregeling wordt deze altijd vermeld op het inschrijfformulier of middels een bevestiging per mail/brief.
 4. Lestijden en lesinstructeurs zijn onder voorbehoud van wijzigingen.
 5. Tussentijds veranderen van lestijd is op uw verzoek (met uitzondering van een Rapido-zwemopleiding) in overleg mogelijk onder voorbehoud van plaats. De overschrijfkosten bedragen € 7,50. De eerste keer betaalt u geen overschrijfkosten. Voor een tussentijdse wijziging van lestijd op verzoek van De Kûpe worden geen overschrijfkosten in rekening gebracht.
 6. Ingeval van een Rapido-opleiding heeft de zwemopleiding doorgang bij minimaal 8 deelnemers; een inschrijving is derhalve altijd voorlopig.
 7. De minimum leeftijd voor deelname aan de zwemlessen is 4 jaar. De startleeftijd voor het Rapido-zwemopleiding is 5 jaar.
 8. U dient uw kind bij binnenkomst voor aanvang van de les altijd aan te melden bij de balie met de toegangspas.

 

 

Nationaal Zwemdiploma ABC

 

Zwembad De Kûpe biedt het complete Zwem ABC aan. Het Zwem-ABC bestaat uit drie Nationale Zwemdiploma’s: A, B en C. Het Zwem-ABC is inhoudelijk gericht op het jonge kind.

 

 

Lessen

 

 1. Na aanmelding wordt er voor uw kind een plaats in een groep gereserveerd.
 2. Uw kind wordt geacht altijd de les(sen) te volgen.
 3. Indien uw kind niet naar de les kan komen, dient u uw kind 24 uur voor aanvang van de les af te melden.
 4. Ingeval van (langdurige) ziekte kunt u een beroep doen op de ziekteregeling.
 5. Indien uw kind, zonder afmelding, 2 lessen afwezig is wordt uw kind uit de groep geplaatst en op de wachtlijst geplaatst.
 6. Uitsluitend op advies van de lesinstructeur wordt uw kind naar een volgend bad geplaatst of geselecteerd voor het proef/diplomazwemmen.

 

 

Betalingsverplichting

 

 1. Bij aanvang van de eerste zwemles verplicht u zich tot het betalen van het startpakket (indien van toepassing) en de eerste termijn. U kunt dit contant of per pin betalen. Vervolgens worden de termijnen maandelijks opeenvolgend automatisch geïncasseerd. U bent verplicht zorg te dragen voor een geldige leskaart tot de dag van het afzwemmen.
 2. Indien een automatische incassering niet kan plaatsvinden, wordt u geacht het verschuldigde bedrag binnen 7 dagen te voldoen. Bij het uitblijven van de betaling ontvangt u een herinnering, hieraan zijn administratiekosten verbonden.
 3. Indien u op eigen initiatief de lessen voortijdig beëindigt blijft u verplicht het volledig verschuldigde bedrag te voldoen.
 4. Ziekte, vakanties of andere vorm van absentie ontslaan u niet van uw betalingsverplichting.
 5. Voor lessen die op Nationale Feestdagen vallen ontvangt u een verrekening.
 6. Er vindt in enkel restitutie van lesgeld plaats, als het eindniveau is behaald d.m.v. diplomazwemmen..
 7. Het proefzwemmen is een les, waarin het de normen voor het afzwemmen geoefend worden, deze wordt ook als zodanig betaald.

 

 

Vakantieperiode, vakantieregeling en ziekteregeling

 

Er wordt het gehele jaar zwemles gegeven, met uitzondering van de Nationale Feestdagen, hierop vindt een verrekening plaats. Tijdens de Zomervakantie (6 weken) zijn er aangepaste lestijden en is de Vakantieregeling van kracht. Tijdens de Vakantieregeling dient u uw kind vooraf in te schrijven voor de zwemles, volgens een rooster; u wordt hiervan tijdig op de hoogte gebracht. U betaalt uitsluitend voor de lessen die u ten tijde van de Vakantieregeling afneemt (ook als u na inschrijving zonder afmelding vooraf hier geen gebruik van maakt). Maakt u geen gebruik van de Vakantieregeling dan wordt er over deze periode niets in rekening gebracht. Ingeval uw kind door ziekte 3 of meer (aaneengesloten) lessen mist en u uw kind, conform de voorwaarden, heeft afgemeld, dan ontvangt u voor deze gemiste lessen een verrekening. Er vindt geen restitutie van lesgelden plaats.

 

 

Gemiste les

 

Gemiste lessen kunnen niet worden ingehaald. U ontvangt een gratis zwemtegoed voor het oefenuur (zie onderstaand) die u kunt gebruiken om te komen oefenen met uw kind. Voor diploma A is dit een zwemtegoed van 4 x zwemmen, voor B en C ieder 1 keer (kind én ouder/verzorger hebben dan gratis entree).

 

 

Oefenuur

 

Tijdens de oefenuren (zie openingstijden) kunnen kinderen die zwemlessen volgen komen oefenen zonder dat ze zwemvleugels hoeven te dragen. Er is dan een zweminstructeur aanwezig die aanwijzingen kan geven. Uw kind heeft gratis entree, als het in bezit is van een geldige leskaart, maar moet begeleid worden door een meezwemmende ouder. Deze ouder betaalt wel entree (tenzij er gebruik wordt gemaakt van het zwemtegoed). Zodra het oefenuurtje is afgelopen moeten kinderen zonder een Zwem-A diploma weer zwemvleugels om.

 

 

Privacybescherming

 

Alle persoonsgegevens en/of vertrouwelijke informatie zal met respect voor uw privacy worden behandeld. Zijn er bezwaren tegen het maken en publiceren van gemaakte foto’s voor promotiedoeleinden dan kunt u dit aangeven bij de balie. Beschikbare gegevens zullen nooit aan derden worden verstrekt.

 

 

Overig

 

In gevallen waarin deze algemene voorwaarden niet voorzien, beslist het management van Zwembad De Kûpe.

 

 

Door gebruik te maken van de zwemlesfaciliteiten van Zwembad De Kûpe aanvaardt u deze Algemene Voorwaarden.