Zwemles 2024

Abonnementen Lesmethode ZwemABC 

(kijk hier voor meer info)

 

ABONNEMENT

Lesduur

Maandtarief

Zwem ABC 1x per week* 45 min € 48,40
Zwem ABC 2x per week* 45 min € 85,90
Zwemles op zondag 45 min € 60,40
Speciaal Zwemonderwijs ABC** 30 min € 72,25
Zwemvaardigheidslessen 1x per week*** 45 min € 48,40
Privéles 30 min € 143,90
Extra les 45 min € 16,80 per les

 

**   maximaal 4 kinderen per groep
***  keuze uit: Zwemvaardigheid, Snorkelen, Survival, Synchroon zwemmen, Wereldzwemslagen, Balvaardigheid (waterpolo)

 

Tarieven zijn exclusief kosten startpakket en diplomazwemmen.
Betaling van het startpakket en de eerste termijn bij start zwemlessen contant of per pin.
Vervolgtermijnen maandelijks opeenvolgend en vooraf via automatische incasso, bij uitzondering contant of via pin.


De opzegtermijn van het abonnement bedraagt een maand. Bij afzwemmen eindigt het abonnement automatisch.
Startleeftijd is minimaal 4 jaar.

 

 

Kûpe-pakketten Diploma B en C Lesmethode Zwem ABC

(kijk hier voor meer info)

 

  Lesduur Tarief Betaling Geldigheids
-duur
Diploma B  of  C
1x per week 45 min € 172,– in 1 termijn max. 16 weken
2x per week 45 min € 172,– in 1 termijn max. 9 weken
         
         
         
         

 

Tarieven zijn exclusief diplomazwemmen
Na afloop van het B- of C-pakket kan, ingeval er nog niet is afgezwommen, gekozen worden voor een zwemlesabonnement of losse lessen.

 

 

Rapido-zwemopleiding (all-in!) v.a. 5 jaar: binnen zes maanden het volledige zwemABC!

 

  Lesduur Tarief Betaling Aantal lessen

ABC 2x per week

90 min € 953,00 in 5 termijnen 48

 

Tarief is inclusief kosten startpakket, diplomazwemmen en diplomagarantie.
Eerste betaling bij start zwemlessen contant of per per pin.
Vervolgtermijnen maandelijks opeenvolgend per automatische incasso.


Het kind dient minimaal 5 jaar te zijn en watervrij (voorzwemtest verplicht).

 

 

Je kind mag als het zwemles volgt gratis vrij zwemmen!

 

Wanneer het kind nog niet een diploma heeft dient dit onder begeleiding van een (betalende) ouder / verzorger te zijn.

 

 

Diversen

 

Startpakket zwemlessen incl. magneetkaart en zwemtas € 17,85
Voorzwemmen of proefles (=gratis bij afname zwempakket) € 16,80
Diplomazwemmen incl. zwemfeest € 27,20

 

 

KINDPAKKET

 

Wij vinden het ontzettend belangrijk dat alle kinderen leren zwemmen. Helaas hebben niet alle ouders/verzorgers de financiële middelen om hun kind zwemles te laten volgen. Daarom is het Kindpakket opgezet. Kijk hier voor meer informatie over het Kindpakket.

 

 

Tarieven Recreatief Zwemmen

 

Bekijk hier de tarieven voor Recreatief Zwemmen