Huisregels

Van harte welkom in zwembad De Kûpe.

Met uw bezoek verklaart u zich akkoord met onderstaande regels, opdat uw verblijf en dat van onze overige gasten hier veilig en aangenaam verloopt.

 

  • Het bezoek aan de accommodatie geschiedt op eigen risico. De directie aanvaardt geen aansprakelijkheid voor persoonlijk letsel, opgelopen gedurende het verblijf in de accommodatie, of voor schade aan of verlies van, door bezoekers meegebrachte goederen.

  • Bezoekers die op individuele basis van de accommodatie gebruik maken, dienen in het bezit te zijn van een geldig toegangsbewijs en zijn verplicht dit op verzoek te tonen. Bezoekers die gebruik willen maken van een meerbadenkaart, abonnement of leskaart, dienen hiervoor een magneetkaart aan te schaffen, deze magneetkaart is persoonsgebonden. Het is niet toegestaan breekbare voorwerpen mee te nemen naar plaatsen waar dit gevaar oplevert voor de bezoekers.

  • Tevens is het niet toegestaan meegebrachte etenswaren te nuttigen in de horeca.Het gebruik van zwem- hulpmiddelen in het diepe bad is niet toegestaan tijdens het recreatief zwemmen. Kinderen die niet kunnen zwemmen mogen tijdens recreatieve uren de inrichting uitsluitend onder begeleiding van een volwassene bezoeken. Het dragen van schoeisel is, rondom de bassins, douches en bijbehorende “blote voetengangen” niet toegestaan.

  • In de accommodatie mag niet worden gerookt.

  • Voorschriften van de accommodatie en aanwijzingen van het personeel dienen altijd te worden nageleefd. Het personeel van de accommodatie is gerechtigd, bezoekers die zich hinderlijk gedragen en/of bovenstaande voorwaarden niet naleven, uit de accommodatie te verwijderen en kan de (verdere) toegang tot de accommodatie worden ontzegd. Schade toegebracht aan de accommodatie, personeel en medegebruikers zal op de veroorzakers worden verhaald.


De directie van N.V. Zwembad de Kûpe Achtkarspelen.