Diploma zwemmen

Proef zwemmen

 

Wanneer de lesgever de inschatting heeft gemaakt dat jouw kind aan de criteria voor het diploma zwemmen voldoet  zal deze proef zwemmen. Dit geldt voor het A, B  en C-diploma. Tijdens het proefzwemmen wordt het complete programma voor het diploma zwemmen geoefend en zal beoordeeld worden of jouw kind er klaar voor is om diploma te zwemmen.

 

foto_diploma

 

 

Proef zwemmen niet gehaald?

 

Wanneer jouw kind het proef zwemmen niet heeft gehaald gaat deze nog even door met lessen. Hij of zij krijgt dan punten mee waar nog even op geoefend moet worden. Tijdens het proef zwemmen is het de bedoeling dat de ouders in de horeca blijven zodat de kinderen in alle rust kunnen proef zwemmen. Het proef zwemmen wordt gerekend als zwemlesles, je hoeft hier niet extra voor te betalen.

 

 

Diploma zwemmen

 

Wanneer jouw kind is geslaagd voor het proef zwemmen wordt er diploma gezwommen. Gewoonlijk mag de hele familie kijken en mee de zwemzaal in, in Coronaperiode zullen we ons houden aan de landelijke maatregelen die gelden voor publiek bij binnensport/zwembaden.

 

Tijdens het proef- of het afzwemmen kan er een gedelegeerde van de Nationale Raad Zwemveiligheid, de instantie die de zwemdiploma’s uitgeeft.  aanwezig zijn, zij komen steekproefsgewijs controleren of de deelnemers voldoen aan de normen die aan de verschillende diploma’s worden gesteld. Ze komen onverwachts en overleggen met de aanwezige licentiehouder van Zwembad De Kûpe over wat ze hebben gezien. De kwaliteit van onze zwemlessen wordt al jaren als ‘goed/zeer goed’ beoordeeld en u begrijpt dat we er alles aan zullen doen om dat te behouden.