ABC Zwemmen

In Nederland mag iedereen zwemles aanbieden en een zwemdiploma
uitgeven. Dit is namelijk niet wettelijk geregeld. De verschillende
zwemdiploma’s leidenonafhankelijk getoetst door de stichting.
Nationale Raad Zwemveiligheid helaas niet altijd op tot dezelfde
Nationale Norm Zwemveiligheid.

 

Wij hebben echter de Licentie Nationale Zwemdiploma’s en worden
elk jaar (voorheen Nationaal Platform Zwembaden | NRZ). Zo weet je
als ouder zeker dat de zwemlessen en het zwemdiploma voldoen aan
de meest recente kwaliteitscriteria en leg je de basis voor een leven lang
zwemplezier en –veiligheid.

 

 

Dit geeft je als ouder/verzorger 4 zekerheden

 • Gediplomeerde en gekwalificeerde zwemonderwijzers, zodat je kind in veilige
  handen is en met plezier naar zwemles gaat. Zo werken de zwemonderwijzers
  volgens de Gedragscode Zwembranche, hebben een Verklaring Omtrent Gedrag
  (VOG) en blijven bijgeschoold.

 

 • Je kind ontvangt de Nationale Zwemdiploma’s A, B en C. Met het behalen van
  het Nationaal Zwemdiploma C voldoet je kind aan de Nationale Norm
  Zwemveiligheid. Deze officiële diploma’s worden bijvoorbeeld erkend door
  brandweer, politie en sportopleidingen voor de uitoefening van verschillende
  beroepen.

 

 • De zwemlesaanbieder hanteert een helder beschreven zwemlesmethode, zodat je
  kunt bepalen welke aanbieder het beste bij jouw kind past. Tijdens de zwemles
  wordt je als ouder ook goed op de hoogte gehouden van de vorderingen van je kind.

 

 • Een constante kwaliteit van de zwemlesaanbieder, geborgd door onafhankelijke
  jaarlijkse controle en toets momenten bij het diplomazwemmen.

 

Zwemlesmethode

Het Zwem-ABC is de zwemlesmethode van het Nationale Raad Zwemveiligheid en is opgebouwd rond 8 basiselementen, namelijk: ‘te water gaan’, ‘onder water’, ‘draaien’, ‘drijven’, ‘watertrappen’, ‘voortbewegen’, ‘ademhalen’ en ‘survival’. Bij het Zwem-ABC wordt in het begin veel aandacht besteed aan het watervrij maken van kinderen. Dit is een hele belangrijke periode. Hierin wordt de basis gelegd voor het leren zwemmen. Kinderen leren drijven op de borst en rug, te water gaan en er uit klimmen, draaien van borst naar rug naar borst, onder water gaan, onder water kijken en zoeken. Deze zaken zorgen ervoor dat kinderen het water leren kennen en zich er prettig in gaan voelen. Veel oefeningen worden in spelvorm aangeboden, omdat dat voor jonge kinderen de beste manier is om iets te leren. Denk dus niet dat het kind alleen maar speelt in het water. Ieder spel heeft een bedoeling. Na deze periode van watervrij maken is het tijd voor de volgende fase: de zwemslagen. 

 

 

 

 

 

 

 

Belangrijk accent op veilig zijn in het water

Bij het Zwem-ABC leren kinderen vanaf het begin vier zwemslagen: enkelvoudige rugslag, schoolslag, borstcrawl en rugcrawl. Deze laatste twee zijn kennismakingsslagen en worden bij ieder diploma moeilijker. Behalve aan de zwemslagen blijft ook aandacht besteed worden aan allerlei oefeningen in diep water, zoals verschillende manieren van in het water gaan, onder water zwemmen, klimmen en klauteren op een vlot en op de kant en naar de bodem gaan. Bij het Zwem-ABC ligt een belangrijk accent op het veilig zijn in het water. Al vanaf de eerste zwemlessen wordt hieraan aandacht besteed. Er wordt geoefend met vallen en opstaan, in het water springen en uit het water klimmen. Ook met kleren aan in het water zijn komt regelmatig tijdens de lessen aan de orde.

 

 

Zwemveilig

Wie alle drie diploma’s, A, B én C (!), bezit krijgt het predikaat Zwemveilig. Het Zwem-ABC staat voor een kindvriendelijke manier van leren zwemmen, waarbij zwemveiligheid een prominente rol inneemt en biedt alle vaardigheden iedereen tegenwoordig nodig heeft bij het zwemmen in subtropische zwemparadijzen en bij activiteiten op, in en aan het buitenwater. Het Zwem-ABC kent een logische opbouw, waardoor leerlingen bij het behalen van ieder diploma vaardiger en veiliger worden. Niet de zwemslagen staan centraal, maar het veilig en vrij bewegen in het water onder alle omstandigheden.

 

Tijdens het proef- of het afzwemmen kan er een gedelegeerde van de Nationale Raad Zwemveiligheid, de instantie die de zwemdiploma’s uitgeeft, aanwezig zijn. Zij komen steekproefsgewijs controleren of de deelnemers voldoen aan de normen die aan de verschillende diploma’s worden gesteld. Ze komen onverwachts en overleggen met de aanwezige licentiehouder van Zwembad De Kûpe over wat ze hebben gezien. De kwaliteit van onze zwemlessen wordt al jaren als ‘goed/zeer goed’ beoordeeld en u begrijpt dat we er alles aan zullen doen om dat te behouden.

 

 

Oefenuren leszwemmen

Woensdag en donderdag 14:45 tot 15:15 uur

Zondag

 

13:30 tot 14:00 uur

 

 

Tijdens de oefenuren kunnen kinderen die in onze accommodatie zwemlessen volgen komen oefenen zonder dat ze zwemvleugels hoeven te dragen. Er is dan een zweminstructeur aanwezig die gericht aanwijzingen kan geven. 

 

Uw kind heeft gratis entree, maar moet begeleid worden door een meezwemmende ouder. Door gebruik te maken van het oefenuur-tegoed, mag er één ouder gratis meezwemmen. Voor het A-diploma mag een ouder 4x gratis mee komen oefenen, voor het B- en C-diploma ieder 1x. Zodra het oefenuurtje is afgelopen moeten kinderen zonder een Zwemdiploma A weer zwemvleugels om. Natuurlijk blijft u als u uw oefentegoed op is, welkom op onze oefenuren! 

 

 

Dus: kies bewust en ga voor zekerheid!

Kijk voor meer informatie en antwoorden op veelgestelde vragen van andere ouders over dit onderwerp ook op www.allesoverzwemles.nl.