Algemene voorwaarden Zwempassen & Abonnementen

Toegang

 

  1. Indien u niet in het bezit bent van een magneetkaart dient u deze aan te schaffen.
  2. Bij ieder bezoek aan onze accommodatie dient u uw bezoek te registreren middels uw pas.
  3. Bij wijziging van tijden en tarieven worden deze voortijdig kenbaar gemaakt, o.a. via onze website.

 

 

Betalingsverplichting

 

  1. Bij het eerste bezoek betaalt u de magneetkaart en het volledige bedrag van de zwempas of de eerste termijn van een abonnement. U kunt dit contant of per pin voldoen. Ingeval van een abonnement wordt vervolgens maandelijks en vooraf het tarief automatisch geïncasseerd.
  2. Indien een automatische incassering niet kan plaatsvinden wordt u geacht het verschuldigde bedrag binnen 7 dagen te voldoen. Bij het uitblijven van de betaling ontvangt u een herinnering, hieraan zijn administratiekosten verbonden.
  3. Indien u op eigen initiatief het abonnement voortijdig beëindigt blijft u verplicht het volledig verschuldigde bedrag te voldoen.
  4. Ziekte, vakanties, feestdagen of andere vorm van absentie ontslaan u niet van uw betalingsverplichting.
  5. Er vindt in geen enkel geval restitutie van gelden plaats.

 

 

Vakantieperiode en ziekteregeling

 

Er is het gehele jaar de mogelijkheid tot het volgen van doelgroep lessen en vrij zwemmen. Bij sluiting op Nationale Feestdagen vindt geen compensatie plaats. Tijdens de Zomervakantie (6 weken) en de Kerstvakantie (2 weken) zijn er aangepaste openingstijden. U wordt hiervan tijdig op de hoogte gebracht. Stopzetting van een abonnement is niet mogelijk. Ingeval u door ziekte 3 weken of meer niet in de gelegenheid bent te komen zwemmen of sporten en u hiervan vooraf melding heeft gemaakt, ontvangt u voor deze gemiste periode een inhaaltegoed. Er vindt geen restitutie van gelden plaats.

 

 

Privacybescherming

 

Alle persoonsgegevens en/of vertrouwelijke informatie zal met respect voor uw privacy worden behandeld.
Beschikbare gegevens zullen niet aan derden worden verstrekt.

 

 

Overig

 

In gevallen waarin deze algemene voorwaarden niet voorzien, beslist het management van Zwembad De Kûpe. Door gebruik te maken van de faciliteiten van Zwembad De Kûpe aanvaardt u deze algemene voorwaarden.