Meer dan zwemmen

Speciaal zwemonderwijs

Speciaal Zwemonderwijs is opgezet met het doel om de kinderen die in de gewone zwemlessen niet mee kunnen komen of bij kinderen waar van tevoren al is vast gesteld dat zij in een reguliere groep niet optimaal kunnen functioneren. Deze kinderen willen we toch op een plezierige en verantwoorde wijze het “veilig zwemmen” aan te leren. De lessen zijn uitermate geschikt voor bijv. kinderen met een lichamelijke beperking, bijvoorbeeld PDD-nos/ADHD enz. Voordat uw zoon of dochter geplaatst wordt in het Speciaal Zwemonderwijs, vindt er eerst een intakegesprek plaats, bij deze intake waar ook gezwommen wordt, gaan we kijken of het speciaal zwemonderwijs wel de goede oplossing is voor uw kind en zo ja, welke groep het beste bij uw kind past. Verder wordt met u het leerplan besproken en de aandachtspunten die voor u en het kind van belang zijn.